Szerző: Aesopus
Cím: A nagyravágyó ló
Évfolyam: 1. évfolyam
Elmondja: Both András